Bunları Biliyor Muydunuz?

02 - Sadakallâhu’l Azîm Demek

02 - Sadakallâhu’l Azîm Demek
02 - Sadakallâhu’l Azîm Demek

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Kur’ân okuma bitiminde “Sadakallâhu’l Azîm” demeyi adet haline getirmenin bidat olduğunu, ancak özellikle belli bir zamana has kılmaksızın Allah Azze ve Celle’yi ta’zîm etme kabilinden bu sözü söylemenin Kur’ân okuma bitiminde dahi olsa meşru olduğunu, nitekim Âli İmrân 95. ayette: “De ki: Sadakallâh (Allah doğru söylemiştir)…” buyrulduğunu, birilerinin iddia ettiği gibi bu ayetin, her Kur’ân bitiminde daima “Sadakallâhu’l Azîm” denilebileceğine delil olamayacağını biliyor muydunuz?

Eğer ki, Kur’an okuma sonunda daimî olarak bu sözü söylemek bir ibadet olarak kabul ediliyorsa, ulemanın da kabul ettiği üzere, “ibadetlerde aslolan yasaklanmış olması/yapılmaması” ise ve Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabının böyle bir şeyi yapma imkanları olmasına rağmen buna dair onlardan bir rivayet gelmemişse -ki gelseydi muhakkak bize küçük-büyük, kadın-erkek, bir şekilde nakledilirdi- o halde şeriatın ibadet demediği böyle bir işi ibadetmiş gibi yapmaktan uzak durmalıyız.

İlim ve Davet 473 görüntülenme | 22 Eylül 2022


Pdf Olarak İndir