150 SORU-CEVAPLA TEVHİD GERÇEĞİ

Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman konusunda ehl-i sünnetin yolu nedir?

Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman konusunda ehl-i sünnetin yolu nedir?

Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman konusunda ehl-i sünnetin yolu şudur:

* İlk olarak, onlar Allah'ın, Kendi kitabında Kendini nitelendirdiği ya da Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, sünnetinde O'nu nitelendirdiği sıfatları tahrif, ta'til, tekyif ve temsile sapmadan kabul ederler.

* İkinci olarak, onlar Allah'ın, Kendi kitabında Kendini tenzih ettiği ya da Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, sünnetinde O'nu tenzih ettiği sıfatlardan O'nu tenzih ederler ve O'nun o sıfatların zıddı olan sıfatlara kamil manada sahip olduğuna inanırlar.

Üçüncü olarak da onlar Allah'ın Kitabında ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde kabul ya da ret yönünden hakkında hiçbir bilgi bulunmayan sıfatların lafzını ne ret ne de kabul ederler. Manasını ise incelerler: Eğer onlarla batıl bir mana kastediliyorsa reddederler, doğru bir mana kastediliyorsa kabul ederler.

  142 görüntülenme | 11 Kasım 2022