150 SORU-CEVAPLA TEVHİD GERÇEĞİ

Allah'ın, Kendini Kitabında ya da Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla (sünnette) nitelendirdiği bir sıfata örnek verip selefin bu konuda izlediği yolu açıklayabilir misiniz?

Allah'ın, Kendini Kitabında ya da Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla (sünnette) nitelendirdiği bir sıfata örnek verip selefin bu konuda izlediği yolu açıklayabilir misiniz?

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Rahmân, Arş'a istiva etmiştir." (Tâhâ, 5)

Allah Teâlâ bu ayette Kendini "istiva" sıfatıyla nitelendirmiştir. O nedenle biz de O'nun, Zatına yaraşır şekil de istiva sıfatına sahip olduğunu kabul ederiz. "İstiva"nın yükselmek, yukarı çıkmak ve karar kılmak anlamına geldiğini biliriz; ancak keyfiyetini (Allah'ın nasıl istiva ettiğini) bilemeyiz. Çünkü Allah Teâlâ bunu hiç kimseye bildirmemiştir.

  114 görüntülenme | 11 Kasım 2022