Soru - Cevap

Anne Sütünü Başkalarına Vermek Caiz midir?

Anne Sütünü Başkalarına Vermek Caiz midir?
Anne Sütünü Başkalarına Vermek Caiz midir?

SORU

Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Yeni doğum yapmış bi annenin sütünden bikac damla Bi rahatsızlıktan ötürü kendisine mahrem olmayan başka birine vermesi caizmidir Allah razı olsun.

CEVAP

Aleykum Selam ve Rahmetullahi ve Bereketuh,

İslam'a göre insan tüm canlıların en üstünü (eşrefi mahlûkat) olarak yaratılmıştır. Bu bakımdan her ne şekilde olursa olsun etinin satılması haram kabul edilmektedir. Buna kıyasla etinin satılması haram olanın sütünün de satılması haram olarak kabul edilmektedir. Sadece zarurete binaen anne sütünden yararlanmasına cevaz verilmektedir. (İbn Rüşd, Bidayetü’l Müctehid)

Süt insandan bir parça olup, gayri mütekavvim mal (kullanılıp bir ticaret malı olarak yararlanılması mübah olmayan şey) olarak kabul edilmiştir. (Serahsi, el-Mebsût)

Hanefîler anne sütü başta olmak üzere insana ait hiçbir şeyin satım akdine konu olamayacağını savunmakla birlikte, zorunlu hallerde tedavi amaçlı anne sütü dışında başka bir çare bulunmuyorsa, para ile satın alınmasına cevaz verilmiştir. (İbn Abidin, Reddü’l Muhtar)

Hanbeliler, Malikiler ve Şafiîlerin bir kısmı sütanneye süt ücretinin verilebileceğini kabul etmektedirler. 

İbn Kudame, anne sütünün satılabilmesi hususunda Hanbeli Fakihleri arasında ihtilâf olduğunu belirtirken, Ahmed b. Hanbel’in iki farklı görüşü olduğunu belirtmiştir. Anne sütünün satılmasını kerih gördüğü halde, zorunlu hallerde satılmasına cevaz verdiği şeklindedir. (İbn Kudame, el-Muğnî)

Şafiîler, insan sütünün koyun sütü gibi bir gıda olarak faydalanılıp, satılabileceğini, herhangi bir gıda gibi satım akdine tabi olabileceğini savunmuşlardır. (Nevevi, el-Mecmu’ Şerhi’l Mühezzeb)

Maliki Fakihleri yararlanılması mubah olan bir şeyin, satılmasında da bir beis olmadığından hareketle, helal olan hayvanların sütüne kıyasla anne sütünün de satımı mümkün olabileceğini beyan etmişlerdir. (İbn Rüşd, Bidayetü’l Müctehid)

Bu fetvalardan çıkan durum şudur; Öncelikle anne sütünün satımı hakkında farklı fetvalar bulunduğunu bilmek gerek. Helal diyenler olduğu gibi haram diyenlerde olmuştur. Ama işin içinde satım olmazsa ve herhangi bir ihtiyaç veya zaruret durumu varsa kişi anne sütünü sağlık için kullanmasında bir beis gözükmemektedir ve caizdir denilebilir.

İlim ve Davet 866 görüntülenme | 05 Eylül 2022


Pdf Olarak İndir