Soru - Cevap

Ateşle Ancak Rabbin Azab Eder Hadisi Hakkında

Ateşle Ancak Rabbin Azab Eder Hadisi Hakkında
Ateşle Ancak Rabbin Azab Eder Hadisi Hakkında

SORU

"Ateşle ancak ateşin rabbi azab eder." Hadisine dayanarak, bazı resmi diyanet görevlilerinin bu tür aletlerin kullanımını haram gördüklerini okumuştum. Ben bu soruyu size yöneltmek istiyorum; Sinek ve sivrisinekler dokunduğunda öldüren elektrikli aletleri kullanmanın hükmü nedir?

CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Ateşle azab/işkence etmenin yasaklanması hususunda Peygamber efendimizden sahih rivayetler gelmiştir. Hadiste: “Ateşle ancak ateşin rabbi azab edebilir(ceza verebilir).” buyrulur.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), "Allah (subhanehu ve teâlâ) her şeyde ihsan'ı (güzel yapmayı, iyi muamele etmeyi) emretmiştir. Binaenaleyh, “Öldürdüğünüzde en güzel tarzda öldürün; boğazladığınızda en güzel yolla boğazlayın. (Hayvan) boğazlayacak olanınız, bıçağını iyi bilesin" (Müslim)

Buhari’nin İbni Abbas’dan (radiyallahu anhu) rivayet ettiği bir hadis de ise Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Allah’ın azabıyla(cezalandırmasıyla), azab(ceza) etmeyin.”

Fakat ifade etmek gerekir ki azab etme ile bahsetmiş olduğunuz elektrikli bir aletle herhangi bir haşerenin girmesiyle çarpıp öldüren ateş arasında fark vardır. Zira nasıl ateş yakmak veya ateşten faydalanmak haram değilse aynı şekilde sinek ve sivrisineklerin çoğaldığı bir yerde de başka bir yolla bunların zararlarından kurtulmak imkânsız olduğunda bu tür haşerelerin zararlarından kurtulmak için dokunan her haşereyi çarpan bir aleti de kullanmak caizdir.

Hatta aynı İsrail oğullarından bir Peygamberi ısıran karıncanın kıssasında olduğu gibi Peygamberi ısıran karıncanın köyünü tümden yakmayı emreden etmesi gibi sadece kendisinden yakmak ile kurtulan eziyet verici bir hayvanı yakarak öldürmek caizdir. Allah-u Teala bu Peygambere şöyle vahiy etmişti: “Bir karıncayı mı?!” Yani rabbimiz şöyle demişti: seni ısıran sadece bir karıncayı mı yakıyorsun?

Buda göstermektedir ki şayet zarar verici bir hayvandan ancak bu yolla kurtulunabiliyorsa ileri gitmemek şartıyla bu yolla öldürmek caizdir.

Dolayısıyla bu alet tamamen içine giren, düşen sinek veya sivrisinekleri yakıyorsa tıpkı yemek pişirmek, ısınmak, aydınlanmak için yakılmış ateş gibidir.

Ayrıca azab/ceza verme denilen şey insan vasıtasıyla insan tarafından gerçekleştirilir fakat bu alet ise insanoğluna zarar veren sivrisinek veya sinek türü hayvanların kendilerinin gelip girmesiyle çarpıp öldürüyor. Dolayısıyla insanoğlunun sineği veya sivrisineğe azab/ceza için tutup bu alete atması söz konusu da değildir.

Aynı şekilde bu bağlamda Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in beni nadir kabilesinin hurmalıklarını yakmasını da hatırlatmak faydalı olabilir. Doğal olarak bu hurmalıklarda yaşayan kuş veya haşerelerin vb. hayvanların olması kaçınılmazdır. Böyle bir durumda ise bu hayvanların yanmamasını sağlamak elbette mümkün değildir.

Bu aynı fakihlerin ifade ettiği şu kaide altına girer: “Kendi başına müstakil olarak sabit/sahih olmayan tabi olarak sabit/sahih olur.”

Dolayısıyla hurmalıkların yakılmasıyla içinde bulunan hayvanların yakılması konusunda hiçbir kasıt veya kötü niyet yok ise bununla birlikte bundan kaçınılması çok zor ise buna ruhsat verilmiştir. Bu da aynı şekilde “Bir konu daraldı mı genişler” kaidesi gereğincedir. 

İmam Nevevi zarar veren hayvanların katledilmesi konusunda icma nakletmiştir.

Resmi diyanet görevlilerinin bu konuda vermiş olduğu haram fetvasına gelince bu ne kadar çok şaşılacak bir durumdur! Bunun azab olduğu yönünde fetva vermek elbette aşılık içeren bir fetvadır. Çünkü bu resmi diyanet görevlileri gözlerinin önünde kendi yöneticilerinin tarafından hapishane köşelerinde işkence gören, üzerlerinde sigaralarını söndürdükleri hatta ve hatta avret yerlerinde sigaralarını söndürdükleri Müslümanları, davetçileri ve mücahitleri görmemezlikten gelmeleri ne şaşılacak şeydir.

Dolayısıyla bu belam kılıklı resmi din görevlilerinin bu aletlerin çarpıp öldürmesini bir azab/ceza olarak nitelemeleri ve bu yöndeki aşırılıkları yanında gözleri önünde cereyan eden muvahhid ve mücahitlerin yakılması/işkence edilmesini görmezden gelerek hafife almaları bana İbni Ömer Iraktan gelen henüz Hz. Hüseynin şehit edilmesi üzerinden çok az bir zaman geçmesine rağmen birisinin sivrisinek kanını sormasına karşılık vermiş olduğu fetvayı hatırlatıyor.

İbni Ömer (radiyallahu anhu) soruyu soran kimseye şöyle demişti: Sizler Hz.Hüseyin’i öldürdükten sonra tutup sivrisinek kanının hükmünü mü soruyorsunuz? Şüphesiz ki ben Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında: “o ikisi benim dünyadaki reyhanlarımdır” dediğini işittim. (Buhari tahric etmiştir.)

Bu yüzden ben diyorum ki: resmi din görevlileri bu tür aletlerle sivrisinek öldürme konusunda aşırıya giderek bunun azab/ceza verme görerek haram yönünde fetva vermeleri diğer tarafdan da başlarında bulunan yöneticileri tarafından gece ve gündüz işkenceye maruz kalan, yakılan ensaruddin’e (din yardımcıları) dönüp az da olsun bakmıyorlar. 

Nitekim Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu kimseler hakkında şöyle buyurmaktadır: “Allaha ve ahiret gününe inanan kimse ensara buğuz etmez.”

"Eğer gök ve yer sakinleri bir müminin kanının akıtılmasına (öldürülmesine) katılsalar, Allah mutlaka onları cehenneme yüzü üzere sürer." (Tirmizi)

"Bir müminin öldürülmesi, Allah katında, dünyanın sona ermesinden daha büyük bir olaydır....” (Müslim)

"(Ey Kâbe!) Sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve senin kutsallığının azametine hayranım. Muhammed’in canı (kudret) elinde olan Allah’a yemin ederim ki, müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz daha büyüktür. Müminin malı, kanı ve hakkında hüsnüzanda bulunma kutsallığı (seninkinden üstündür).” (İbni Mace)

"Müslümana sövmek fâsıklık, onunla savaşmak küfürdür." (Buhari-Müslim)

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.


Ebu Muhammed El-Makdisi 556 görüntülenme | 09 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir