Soru - Cevap

Doğum Kontrol Hapı Kullanmak Caiz midir?

Doğum Kontrol Hapı Kullanmak Caiz midir?
Doğum Kontrol Hapı Kullanmak Caiz midir?

SORU

Kadınların doğum kontrol hapı kullanması caiz midir?

CEVAP

İslam toplumun temeli olarak kabul edilen aile yapısına önem vermiş ve ailenin korunmasını ve sağlıklı işlemesini temin etme yönünde tedbir almıştır. 

Kur’anda; “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum 21) buyurularak insanı huzur ve saadete ulaştıran, onda sevgi ve merhamet duygularını geliştiren karşı cinsin yaratılması Allah’ın varlığının, kullarına lutuf ve ihsanının işareti olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca İslam “İçinizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Nur 32) buyurarak bekarların evlendirilmesini emretmiş ve ekonomik endişelerle evliliğin zayıflatılmaması istenmiştir.

Rasulullah’da (s) bir çok ifadesinde evlilikten bahsetmiş ve imkanı olanları evlenmeye teşvik etmiştir. 

“Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin.” (Buhari, Müslim)

“Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” (İbn Mace)

“Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik, gözü haramdan alıkoyar ve iffeti en iyi şekilde korur…” (Buhari)

Bu tür ayet ve hadislerden, İslam’ın neslin devamına ve çoğalmaya önem verdiğini ve haklı bir sebep olmaksızın doğum kontrolüne gidilmesini onaylamadığı anlaşılmaktadır. 

Ancak bunlarla beraber kişi çocuk istemiyorsa hamileliği tamamen sonlandırma yani kısırlaştırma olmadığı ve anneye zarar gelmediği sürece tedbir alması caizdir. Bu konuda İslam Alimleri çocuğun oluşmasını önlemeye genelde olumlu bakmışlar, bunun için alınan tedbirlerin özellikle annenin rızasıyla olması durumunda bir sorun olmadığını ifade etmişlerdir. 

Bu konuda en eski ve en yaygın metot, sahabeninde uyguladığı erkeğin menisini dışarı akıtması demek olan azildir. Azlin Peygamber tarafından yasaklanmadığı bilinmektedir (Buhari, Müslim).

Buna dayanarak Alimlerin çoğunluğu, eşin rızasının alınması şartıyla azil yapmayı meşru bir doğum kontrolü yöntemi kabul ederler. Eşin razı olmaması durumunda ise Hanefiler ve mezhepteki hakim görüşe göre Şafiiler azli mekruh derken, Hanbeliler caiz olmadığını söylerler. İbn Hazm’a göre ise azil haramdır.

Azil dışında ilaç almak, vajinaya gebeliği önleyici bir madde koymak, prezervatif kullanmak vb. yollarla da hamileliğin önlenmesi mümkündür. Bütün bunlarda göz önünde bulundurulması gereken husus, kullanılacak usulle annenin sağlığına zarar vermemektir. Aksi halde meydana gelen zararın türüne ve ağırlığına göre doğum kontrolü tenzihen veya tahrimen mekruh yahut haram olabilir.

İlim ve Davet 1214 görüntülenme | 31 Ağustos 2022


Pdf Olarak İndir