Soru - Cevap

Erkek akrabalar yanında yüz örtme

Erkek akrabalar yanında yüz örtme
Erkek akrabalar yanında yüz örtme

SORU

Ben ailem ile birlikte oturan birisiyim. Acaba eşimin evde peçe giymesi vacip midir? Allah'a hamd olsun ki O'nun fazlıyla ben(ev dışında) kadınlar için peçe giymenin Allah tarafından farz kılındığına iman ediyorum. Allah sizleri bereketli kılsın.


CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Sevgili Kardeşim! Allah'tan çabanı ve gayretini artırmasını dilerim. Hiç şüphesiz ki bu senin Allah'a hamd etmenden dolayıdır.

Sorunuza gelince; Kadının yüzünü örtmesi asıl itibarıyla ihtilaflıdır. Hanefi, Maliki ve Şafilerden cumhur ulema bunun vacip olmadığı görüşündedirler. Hanbeli âlimlerinin tercih ettiği görüş ise kadının yüzünü kapatmasının vacip olduğudur -ki Allah en doğrusunu bilir- bizim de tercih ettiğimiz görüş budur. Kadının yüzünü kapatması konusu, üzerinde ihtilafların çok olduğu meselelerdendir. Ancak fakihlerden bazıları bu konuda fitne döneminde kadının yüzünü kapatmasının vacip olduğu hususunda tüm âlimlerin ittifak ettiğini nakletmişlerdir. Onların fitne dönemi ile kastettikleri ise fıskın çok olduğu dönemdir. Öyle zannediyorum ki şu yaşadığımız dönemden daha çok fitnenin olabildiğince yayıldığı, fasıkların boy gösterdiği bir zaman yoktur. Bundan dolayı biz bacılarımız için özellikle yaşadığımız şu dönemde yüzlerini kapatmalarının vacip olduğu görüşünü tercih ediyoruz.

Eşinizin evde yüzünü kapatmasına gelince; şayet yabancı kimseler ile kastedilen kardeşin, amcanın oğlu ve buna benzer kimseler ise bunların hükmü diğer yabancıların hükmü gibidir. Bu yüzden eşinizin evde bunların yanında da yüzünü kapatması vaciptir. Onların karşısında kesinlikle yüzünü açması caiz değildir. Zira siz özellikle peçe takmanın farz olduğu görüşünü tercih etmektesiniz. Malum olduğu üzere Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kadın için erkeğin kardeşini (yani kaynını) ölüm olarak isimlendirmiştir. Bu noktada hüküm açısından bize akraba olan yabancılarla akraba olmayan yabancıların birbirinden farklı olduğuna dair bir başka nasda yoktur. Bilakis akrabalardan olan yabancıların yanında yüzün örtülmesi daha evladır. Zira bu durumda fitneye düşülmesi daha çok ihtimal dahilindedir. Bundan dolayı Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) "Kayın ölümdür" buyurmuştur.

Eşinizin yabancılar dışında babanız gibi mahremi olan ev halkının yanındaki durumuna gelince; bunla-rın yanında bırakın yüzünü açmayı başını açması dahi caizdir. Allah'tan ayıplarımızı örtmesini, bizleri korkularımızdan emin kılmasını dileriz.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

Ebu Usame Eş-Şami 451 görüntülenme | 05 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir