Makale

Esmaü'l Hüsna EL-HAFÎZ

Esmaü'l Hüsna EL-HAFÎZ
Esmaü'l Hüsna EL-HAFÎZ

BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHİM

Hamd; alemlerin Rabbi, sahibi, hakimi, ilahı olan Allah'a, Salat ve selam; efendimiz, önderimiz, rahmet ve savaş peygamberi Rasulullah'a, ehl-i beytine, ashabına ve yolunu takip eden müminlere olsun.

EL-HAFİZ

El-Hafiz, Allah-u Teala’nın en güzel isimlerinden bir isimdir.

‘’Korumak, görüp gözetmek, ihmalkar ve gafil davranmayıp dikkatli ve basiretli bulunmak, anlayıp bellemek, ezberlemek’’ anlamlarındaki hıfz kökünden türemiştir.

Istılahta El-Hafiz ismi iki manada kullanılmıştır:

Yapılan bütün işleri (iyi veya kötü olsun) bütün tafsilatıyla tutan, hiç bir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan.

Genelde kullarını ve özelde dostlarını her türlü kötülüklerden ve zararlardan koruyan.

Allah’ın El-Hafiz isminin tecellilerini doğada ve insan üzerinde her zaman görebiliriz. Bir bitki tohumunu elimize alıp incelediğimizde onu olumsuz dış koşullara karşı koruyan bir kabukla çevrili olduğunu görürüz. Hayvanlar Dünyasında yeni doğan yavruların uzun bir süre annelerinin şefkatli himayeleri altında olduklarını biliriz. Bir tavuk gücüne bakmayarak yavrularını korumak için gerektiğinde bir köpekle savaşır. Halbuki o tavuk anne olmadan önce bir köpek gördüğünde kaçacak bir delik arardı. Bu Allah’ın Hafiz isminin bir tecellisidir.

El-Hafiz isminin insan üzerindeki tecellisi bizleri daha derin düşüncelere sevk etmektedir. Daha bebek doğmadan önce anne karnında güvenli bir şekilde korunur. Doğduktan sonra anne ve babanın kalplerine yerleştirilen şefkat ve merhamet duyguları ile en itinalı bir biçimde büyütülür. Dünyaya güçsüz ve çaresiz olarak gelen bu bebek, güvenlik duvarları ile etrafı çevrilen bir devlet adamından daha güzel korunur.

Allah sadece nesli korumakla kalmaz. Varlıkların tüm ihtiyaçlarını doğadan varederek yaşamı da güvence altına alır. Bu koruma

Dünyayı, Ayı, Güneşi, evreni de içine alır. Dünyanın eğimi, izlediği yörünge, Güneşe uzaklığı canlı varlıkların yaşamlarını devam ettirmesine olanak sağlayan ve onları koruyan bir hesaba, ölçü ve uyuma göre tesbit edinmiştir.

Ali Osman Tatlısu (rh.a) Allah-u Teala’nın bu ismi ile ilgili olarak şunları söyler: ’’Allah-u Teala insanlar tarafından yapılan hiç bir şeyi kaçırmaz. İyiden, kötüden, insanların yaptıkları bütün işleri, konuştukları bütün sözleri, kalplerindeki bütün niyetleri ve düşünceleri bir bir bilir, hiçbirini unutmaz, hiçbirinde yanılmaz, hiçbirini başkalarına karıştırmaz. O’nun için yapılan kötülüklerin hiçbir zerresi kaybolmaz, yapan cezasını bulur.’’ Allah-u Teala hiçbir şeyi unutmaz. Hesap günü gelince kişinin yaptıklarını karşısına getirir.

Allah-u Teala biz kulların iyi veya kötü yapmış olduğu bütün amelleri bilir. Kulların kalpleriyle, gözleriyle, dilleriyle ve organlarıyla yaptıkları bütün amelleri Allah-u Teala kainatı yaratmadan elli bin yıl önce Levh-i Mahfuz’da kaydetmiştir. Bu iş için katip melekler görevlendirmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: ‘’Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkların her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) sayıp yazmışızdır.’’ (Yasin-12)

Allah-u Teala niyetlerimizi, eylemlerimizi konuştuklarımızı yaptığımız her şeyi kaydetmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘’ Kitap ortaya konmuştur; suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! ‘’ (Kehf-49)

El-Hafiz’in ikinci anlamı, genelde kullarını, özelde mü’minleri her türlü kötülük ve zararlardan koruyan anlamındadır. Bu koruma ikiye ayrılır:

      1-Genel Koruma: Bir şarta veya kayda bağlı olmaksızın gerçekleşen korumadır. Herkes bu koruma kapsamındadır. Allah-u Teala yerleri ve gökleri tutmasaydı, onlar yıkılır, hayat sona ererdi. Güneşi tutmasa ışınları biter, yağmur indirmese canlılar susuzluktan helak olurdu. Gazali “zıdları dengede tutarak korur” der. Tabiatta hatta bir varlıkta birbirlerini yok etmeleri gereken zıtları (mesela su ve ateş gibi) bir arada dengede tutar Allah hem varlıkları korur, hem de varlıklardan korur. Allah’ın tabiattaki bir çok zıtlaı belli bir denge içinde tutması Hafiz isminin bir tecellisidir.

İnsanoğluna melekleri görevlendirmiş onu korumaktadırlar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ‘’Onun önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanları değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah’tan başka yardımcıları da yoktur.’’ (Rad-11)

Buradaki takipçilerden kasıt, koruyucu meleklerdir. Hadislerde geçtiği üzere, her bir insanı dördü gündüz ve dördü gece değişmeli olarak melekler görevlendirilmiş, onlar gelip insanoğlunu korurlar.

Sağında ve solundaki melekler sevap ve günahları yazarlar. Önünde ve ortasındaki melekler, uyurken , uyanıkken cinlerin, hayvanların ve zararlı nesnelerin zararından korurlar. Ancak Allah-u  Teala’nın belirlediği kaderi gelirse çekilirler. Kaderinde yazılmış olan şey ona isabet eder. Ama kaderinde yoksa isabet edecek şeyi melekler engellerler.

2-Özel Koruma: Bu koruma şart ve kayda bağlı korumadır. Bu korumadan istifade etmek için şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu koruma dostları içindir. Bu koruma dostlarının din ve dünyalarını, dünya ve ahiretlerini kuşatan bir korumadır. Dinlerini korur; İmanlarını şirkten, nifaktan, riyadan korur, şüphelerden, zayıflıktan korur, amellerini şeytani müdahalelerden eksiklikten, abeslikten korur, şehvetten, dünyadan, fitnelerden korur. Kısacası dini ve dünyevi varlıklarına zarar verecek şeylerden korur. Kullar “sen Allah’ı koru ki,o da seni korusun. Allah’ı koru ki O’nu yanında bulasın”. (Tirmizi,Ahmed) hadisindeki ifadeye göre Allah’ı korumakla yani Allah’ın dinine, kitabına, peygamberine karşı gerçekleşen her türlü zarar verici eylem ve söyleme karşı onu korumakla uğraşır.

Allah-u Teala El-Hafiz (koruyan) olduğu için,Nuh (aleyhisselam)’ı tufandan, İbrahim (aleyhisselam)’ı ateşten, Yunus (aleyhisselam)’ı balığın karnında kalmaktan, İsmail (aleyhisselam)’ı boğazlanmaktan, Musa (aleyhisselam)’ı Firavun’dan, İsa (aleyhisselam)’ı öldürmeye gelen düşmanlarından, Yusuf (aleyhisselam)’ı zinaya düşmekten ve hicrette Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizi Sevr mağarasında müşriklerden korumuştur.

Biz müminler istikamet sahibi olursak Allah-u Teala her türlü maddi ve manevi şerlerden koruyacaktır.

Bu ismi bilen kimselerin, Allah’ın koyduğu sınırları ve üzerine düşen haklarını koruması gerekir. Böylece iman ve islam bilgisi kalbine yerleşir. Öğrendiği ve ezberlediği bütün bilgileri korumaya çalışır.

Bu ismi bilmenin bir faydası da, bu dünyada ve ahirette Allah’ın seni koruduğu umudunu taşımanı sağlar.

Her bir grup, her bir cemaat, her bir lider kendi safına çağırıyor. Kalplerimiz Rahman’ın iki parmağı arasındadır. Dilerse çevirir. Kalbimiz her an hak yoldan dönebilir. Hiç bir garantimiz yok. Durum bu kadar vahim olunca bizlerin El-Hafiz olan Allah’a çok ihtiyacımız vardır. Allah’ın korumasına tüm müslümanlar olarak çok büyük ihtiyacımız vardır. Özellikle bu korumaya ilk olarak alimlerin, davetçilerin, mücahidlerin, liderlerin, kadıların ve geri kalan bütün müminlerin çok büyük ihtiyacı vardır.

Eğer Allah-u Teala alimi korumazsa, alim ilmi ile sapar ve saptırır. Davetçiyi korumazsa cennete değil, cehenneme davet etmeye başlar. Mücahidi korumazsa Allah’ın dini için savaşan değil, katil, yol kesici ve eşkiya olur. Liderleri korumazsa peşlerinden sürükledikleri müminleri helaka götürür. Kadıları korumazsa zulüm ve hatta küfür kadısı olurlar.

Yüce Allah bela ve musibetler başımıza gelmeden önce günahlarımıza tevbe etmeyi, halimizi düzeltmeyi, emir ve yasakları istikametinde yaşamayı nasip etsin. Bizleri El-Hafiz isminin hakkıyla bela ve musibetlere karşı korusun. (Allahumme Amin)

DAVAMIZIN SONU OLAN YÜCE ALLAH’A HAMD OLSUN.

UMMU HUZEYFE 1055 görüntülenme | 09 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir