Soru - Cevap

Havas ilmi öğrenmek caiz midir? Havas ilmi ile rukye tedavisi yapılır mı?

Havas ilmi öğrenmek caiz midir? Havas ilmi ile rukye tedavisi yapılır mı?
Havas ilmi öğrenmek caiz midir? Havas ilmi ile rukye tedavisi yapılır mı?

SORU

Selemun aleykum. Havas ilmi öğrenmek caiz mi? Havas ilmi ile rukye tedavisi yapılır mı?

CEVAP

Havas ilmi nesnelerin gizli özelliklerini tanıma ve bu özelliklerden faydalanmayı amaçlayan bilgi dalıdır. 

Havas ilminde varsayımlar, modern bilimin deneysel yöntemleriyle temellendirilemeyen ön kabullerden ibarettir. 

Havas ilmi konusunda yapılan tartışmalar daha çok nesnelere birtakım itibarî değerler vererek bunlar üzerine hüküm bina etme noktasında odaklanmaktadır; hermetik gelenek denilen de budur. 

İbn Teymiyye, böyle bir geleneğin Hz. İdrîs’e dayandığına dair elde sahih haberler bulunmadığını, bulunsa bile bunların bir peygamberde görülen mûcizeler olabileceğini ve günlük hayatta denenemeyeceğini söylemekte, ayrıca Ca‘fer es-Sâdık, takipçileri Mâlik b. Enes ve Süfyân b. Uyeyne’ye nisbet edilen cefr ve vefklerin de bu kişilerle ilgisinin olmadığını belirtmektedir (Mecmûʿu fetâvâ, XXXV, 166-190). 

Hz. Ali’nin hilâfetinden sonra fitnenin zuhuruyla ümmet çeşitli kamplara bölününce gulât-ı Şîa’ya mensup fırkalar Selef’e karşı bir söylemle ortaya çıkmışlar, bu iddialarının kaynağı sorulunca da, “Hz. Ali ve Ehl-i beyt’e verilmiş gizli bilgilerdir” demişlerdir.

Yukarılarda belirtildiği gibi havas ilmi İslâm kültürüne dışarıdan girmiş ve önceleri gulât-ı Şîa gibi aşırı gruplar tarafından kullanılmıştır; daha sonra bazı mutasavvıflar da onlardan alarak islam ümmeti arasında yaymışlardır. 

Havas İlminin içeriğinde batıni ilmin olduğu ortadadır. Batını denilen ilmin içerisinde ise haram olan hatta küfre varan boyutlarının olduğu görülmektedir. Sonuç olarak şunu diyebiliriz; ne olduğu tam olarak bilinmeyen bu ilimleri öğrenmek ve rukye tedavisinde kullanmak caiz değildir.

İlim ve Davet 7063 görüntülenme | 18 Mayıs 2022


Pdf Olarak İndir