150 SORU-CEVAPLA TEVHİD GERÇEĞİ

İlahi isimler ve sıfatlar konusunda sapkın görüşlerden nasıl korunabiliriz?

İlahi isimler ve sıfatlar konusunda sapkın görüşlerden nasıl korunabiliriz?

Bu önemli konuda sapkın görüşlerden korunmak istiyorsak şu esaslara riayet etmemiz şarttır:

* Birinci esas: Allah Teâlâ'yı, sıfatlarında, yaratılmış varlıklara benzemekten tenzih etmeliyiz. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “O'nun dengi/benzeri hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir, her şeyi görür.” (Şura, 11)

"O'nun dengi, eşi-benzeri hiçbir varlık da yoktur." (İhlas, 4)

* İkinci esas: Allah Teâlâ'nın Kendi Kendini ya da Râsulü sallallahu aleyhi ve sellem'in O'nu nitelendirdiği sıfatları olduğu gibi kabul etmeliyiz; ne bir eksik ne bir fazla! Çünkü hiç kimse Allah Teâlâ'yı Kendisinden daha iyi bilemez. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “(Ey Peygamber! Onlara) de ki: Siz mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı?” (Bakara, 140)

Yine Allah'ı, Kendisinden sonra Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi hiç kimse bilemez. Nitekim Allah Teâla onun hakkında şöyle buyurmuştur:

"O, arzu ve hevesine göre (kendi kafasından) konuşmaz. Onun söyledikleri (kendisine Allah tarafından) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir." (Necm, 3-4)

* Üçüncü esas: Allah Teâlâ'nın sıfatlarının keyfiyetini (nasıl olduklarını) anlamanın mümkün olmadığını bilmek. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur:

Onlar O'nun (Zatını da, sınırsız ilmini de) kavrayamazlar.” (Tâhâ, 110)

Sen hiç O'na denk birini biliyor musun?!” (Meryem, 65)

  157 görüntülenme | 16 Kasım 2022