Haber

'İngiliz Casusunun İtirafları' kitabını Şii mollanın 'uydurduğu' ortaya çıktı!

'İngiliz Casusunun İtirafları' kitabını Şii mollanın 'uydurduğu' ortaya çıktı!
'İngiliz Casusunun İtirafları' kitabını Şii mollanın 'uydurduğu' ortaya çıktı!

Geçmişte radikal Şii ekolü Şirazilerin mensubu olup sonrasında Şiiliğe, özellikle de Şiilikteki İmamet inancına köklü eleştiriler yönelten Ahmed el Katib, meşhur “İngiliz Casusu’nun İtirafları” kitabının hocası Şii mercii Ayetullah el-Uzma Muhammed Şirazi tarafından "uydurulduğunu" açıkladı.

Radikal Şii hareketi Şirazilerin önde gelen mensuplarından bir Iraklı Şii iken, 1980’li yılların sonundan itibaren tamamen değişerek Şiiliği eleştiren çalışmalara başlayan yazar Ahmed el-Katib, Türkiye’de de “İngiliz Casusu’nun İtirafları” ismiyle yayınlanan ve özellikle sokaklarda, bedava dağıtımlarla tanınıp oldukça yayılan, ilk yayınlandığı dil olan Arapça’daki ismiyle “Mister Hempher’ın Anıları” kitabını "Geçmişteki hocası, radikal Şii Şirazi ekolünün öncüsü Şii taklid mercii Ayetullah el-Uzma Muhammed Şirazi’nin (1928-2001) uydurduğunu" duyurdu.  

Ahmed el Katib ilgili konuşmada bu hatırata dair hiçbir kanıtın olmamasından zaten uydurma olduğunun anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Ed-Dirasatu-d Diniyye (Dini Araştırmalar) isimli Twitter hesabı bu konuşma ile ilgili şu yorumda bulundu:

“Şii mercii Muhammed Hüseyni Şirazi’nin talebesi Ahmed el-Katib 1998’de Londra’daki görüşmemizde Hempher’in Hatıraları’nı şeyhi Şirazi’nin uydurduğunu, bu konuda şeyhi ile aralarında geçen konuşmayı anlatmıştı. Bu konuşmayı bazı arkadaşlarıma da aktarmıştım. Onlardan bu bilgiyi eserlerinde kullananlar oldu.”

Şirazi ekolü ve Muhammed Şirazi

İran kökenli ve asılları İran’ın Şiraz şehrine dayanan, Irak’ta Araplaşmış bir aileden gelen Şii molla Muhammed Şirazi, babasının ölümüyle onun yerini devralıp 1961’de Şii taklid mercii / Ayetullah el-Uzma oldu.

Kerbela’da Necef’e rakip havza kurmaya girişmesi Necef’teki Şii mollaların düşmanlığını çektiğinden baskılar üzerine 1971’de Irak’tan ayrılıp önce Lübnan’a, sonra Kuveyt’e yerleşti.

Bu dönemde zengin Körfez Şiilerini örgütleyerek edindiği bağışlarla Arap ve Batı ülkelerindeki Şiiler arasında geniş bir örgütlenmeye gitti. İran Devrimi’nin hemen ardından 1979’a yerleşen Muhammed Şirazi 2001’de Kum şehrinde öldü. Yerine bu ekolün başına halen Kum’da ikamet etmekte olan kardeşi Ayetullah el-Uzma Sadık Şirazi (1942-) geçti.

Şirazi ekolü Sahabelere ve Sünnilere diğer Şii ekollere göre daha açıktan yaptıkları hakaretleri ile biliniyor. Londra’da ikamet eden ve burada yayın yapan sahibi olduğu Fedek TV’den Hazreti Aişe başta olmak üzere Sahabelere ağır hakaretlerde bulunan Yasir el-Habib (1979-) Şirazi ekolüne bağlı bulunuyor.  

Ahmed el Katib:

Yazar Ahmed el-Katib, Irak’ın Kerbela şehrinde 1953’te bir Şii ailede dünyaya geldi. Ailesinin ona koyduğu isim Abdurrasul Abduzzehra idi. Babasının Şirazi ekolüne mensup olması sebebiyle tüm çocukluğu ve gençliği bu hareketin içinde geçti. Şii mercii Muhammed Şirazi’nin kurduğu Kerbela Havzası’nda onun öğrencisi oldu ve ondan icazet alarak ‘Huccetulislam’ oldu.

Muhammed Şirazi nereye giderse yanında giderek 1979’da onunla beraber İran’a yerleşti ve burada da Şirazi örgütlenmesinde en önde çalışmaya devam etti. Bir yandan da Kum Havzası’nda akademik çalışmalarına devam etti. 1980’li yılların ikinci yarısında Şii çevrelerde sıklıkla tartışılan Humeyni’nin Velayet-i Fakih teorisinin sınırlarına dair çalışmaya girdi.

Buradan mevcut Şiiliğin temelini oluşturan İmamet meselesini derince araştırması gerektiği kanaatine vardı. Yaptığı çalışmalar sonucunda çevresini şok eden bir iddia ile ortaya çıktı: “Şii kaynaklarında 12. İmam olarak kabul ettiğimiz İmam Mehdi’nin varlığına dair sahih bir delil yok”

Ahmed el Katib bu görüşü sebebiyle Şirazi Hareketi’nden dışlandığı gibi İran genelinde büyük tepkiyle karşılaştı. Üzerinde artan baskılar sebebiyle İran’ı terk etmek zorunda kaldı.

1990’lı yıllar ve sonrasında Şiilikteki İmamet inancının kainatın idaresini imamlara ve özellikle şu an halen hayatta olduğuna inanılan Mehdi’ye verilerek Allah’a ortak koşma üzerine kurulu olduğunu işleyerek Şiilere inançlarını Kur’an ile sorgulamaları çağrısında bulundu. En meşhuru ‘Şii Siyasi Fikri’nin Şura’dan İmamet’e Gelişimi’ olmak üzere eserler yazdı. Asıl ismi olan Abdurrasul Abduzzehra’nın da Allah’a ortak koşmak anlamına geldiğini belirterek sadece geçmişte yazarlıkta müstear isim olarak kullandığı Ahmed el Katib ismini kullanmaya başladı.

2008’de “Yeni Şii Beyannamesi” yayınladı. 

İlerleyen yıllarda Şiiliği içeriden değiştirme girişiminden vazgeçen Ahmed el Katib Şiiliğe nisbetini kesti.

Ahmed el Katib’in hayatını ve sorgulamalarını anlattığı hatırat serisinin ilk bölümü:

Kaynak: MepaNews

  153 görüntülenme | 18 Mart 2022


Pdf Olarak İndir