Soru - Cevap

İntihar eden kişinin namazı kılınır mı?

İntihar eden kişinin namazı kılınır mı?
İntihar eden kişinin namazı kılınır mı?

SORU

Selamun aleykum, intihar eden kişinin namazı kılınır mı?

CEVAP

İslâmın temel amaçlarından biri olan canın korunması ilkesi kişinin haksız yere başkasını öldürmesi gibi kendi canına kıyması da kesin biçimde yasaklanmıştır. Kur’an’da geçen ve öldürmeyi yasaklayan âyetler her iki durum için de söz konusudur. 

İntihara dair doğrudan bir âyete rastlanmazsa da Kur’an’a bir bütün olarak bakıldığında intiharın İslâm’ın ruhuna aykırı olduğu görülür.

Nisâ sûresindeki “... kendinizi öldürmeyiniz ...” (4/29) ifadesi farklı şekillerde tefsir edilmekle birlikte intihar yasağının delillerinden biri olarak da görülmüştür. 

Ayrıca, “Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” âyeti de (Bakara 195) dikkate alınarak kişinin intihara yol açacak davranışlara girişmemesi gerektiği belirtilmiştir

Hadislerde intihardan şiddetle kaçınmayı gerektiren ifadeler yer alır. Bu hadislerden çıkan mana şudur; insanın kendi canına kıymasının affedilemeyecek ölçüde büyük bir suç ve günah olduğu gerçeğidir. 

“Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse, o Cehennemde devamlı ve ebedî olarak sonsuza kadar kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse, zehirini eline alır ve Cehennem ateşinin içinde ebedî olarak onu içer. Kim de kendisini bir demir ile öldürürse, demirini eline alır ve Cehennem ateşinin içinde ebedî olarak o demiri karnına saplar.” (Buhari, Müslim)

Kişinin, Allah’ın bir emaneti olan kendi canı üzerinde tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Büyük acı ve ıstıraplar içerisinde kıvranan insanlar için bile intihar caiz değildir.

Fakihler ve Ehl-i sünnet âlimleri kendini öldüren kimsenin İslam’dan çıkmayacağı, ancak büyük günah işlemiş olacağı hususunda ittifak içerisindedir. 

İntihar edenin cenazesinin diğer cenazeler gibi yıkanacağı ve müslüman kabristanlığına gömüleceği konusunda fakihler ittifak etmiştir.

Fakat intihar edenin cenaze namazının kılınıp kılınamayacağı meselesi tartışmalara konu olmuştur. Peygamber’in, intihar eden bir kimsenin cenazesi karşısındaki davranışı bu ihtilafta etkili olduğu görülmektedir. Çünkü Rasulullah, intihara karşı tavrını göstermek için intihar eden bir kimsenin cenaze namazına katılmamıştır. (Müslim)

İlim ve Davet 391 görüntülenme | 11 Ağustos 2022


Pdf Olarak İndir