Soru - Cevap

Miras hakkındaki hüküm nedir?

Miras hakkındaki hüküm nedir?
Miras hakkındaki hüküm nedir?

SORU

Hocam bir akrabamız vefat etti. Geride 2 kız ve üç oğlan bıraktı. Başka akraba yok. Bu mirası alacak olan 3 erkek çocuktan birisi daha önce vefat etmişti. bundan dolayı diğer kardeşler bu babaları vefat edenin ailesine yani eşine ve çocuklarına miras vermediler. yani 3 erkekten birisi daha önce öldüğü için hiç miras vermediler, ailesi mirastan hak alamadı. bunun da İslam'da böyle olduğunu söylediler. acaba bu doğrumu? bizler İslam'ın nasıl bir şekilde hüküm verdiğini bu konuda öğrenmek istiyoruz?

CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Miras bırakan iki kız çocuğunu, iki oğlunu ve daha önce ölmüş oğlunun çocuklarını geride bırakıyor. Terekenin taksimi nasıl olmalıdır?

Miras sekiz hisse üzerinden taksim edilerek her bir kız çocuk 1 hisse (iki kız çocuk 2 hisse), hayatta bulunan iki oğul 2'er hisse (toplamda ikisi 4 hisse), daha önce ölmüş oğlun hayatta bulunan çocukları da 2 hisseyi alırlar. Eğer bu çocuklar (yani torunlar) kızlı erkekli iseler kendilerine düşen 2'lik hisseyi erkek torunun iki kız torun hissesi alacağı şekilde taksim ederler. Burada torunların amca veya halalarıyla terekeden mahrum edilmelerine ilişkin delil bulunmamaktadır. 

 Mirasla ilgili âyette "Allah çocuklarınız hakkında terekeden erkek çocuğun iki kız çocuk hissesi almasını emreder." (Nisâ, 11) buyrulmaktadır. Babaları veya anneleri daha önce ölmüş torunlar da âyetteki çocuk kapsamındadırlar. Ayrıca bir çok âyette yetimler konusunda Müslümanlar uyarılmaktadırlar. İlgili âyetlerden birisi şöyledir:

"Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir." (Nisâ, 10)

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

Fetva Kurulu 183 görüntülenme | 21 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir