150 SORU-CEVAPLA TEVHİD GERÇEĞİ

Müslüman, kelime-i tevhidin faydasını ne zaman görür?

Müslüman, kelime-i tevhidin faydasını ne zaman görür?

Müslüman, kelime-i tevhidin faydasını yedi şartı yerine getirdiği zaman görür:

1- Cehaleti ortadan kaldıran bilgi: Yani kelime tevhidin hem ret hem de kabul yönünden ifade ettiği manayı bilmek. Bu husus bir önceki soruda açıklanmıştı.

2- Şüpheyi ortadan kaldıran kesin inanç: Yani kelime-i tevhidi söyleyen kişi, onun ifade ettiği manaya ve gerektirdiği hususlara hiç kuşku duymadan, kesin bir şekilde inanmalıdır.

3- Reddi ortadan kaldıran kabul: Yani kelime-i tevhidi söyleyen kişi doğrudan ya da dolaylı olarak onun kapsamına giren hiçbir şeyi reddetmemelidir.

4- Terki ortadan kaldıran itaat: Yani kelime-i tevhidi söyleyen kişi, onun ifade ettiği hususlara kalbiyle ve bedeniyle itaat etmelidir.

5- Nefreti ortadan kaldıran sevgi: Yani kelime-i tevhidi söyleyen kişi, hem onu hem de ona bağlı olanları sevmeli, sevgisinde ve düşmanlığında onu esas almalıdır.

6- Şirki ortadan kaldıran ihlas: Yani kelime-i tevhidi söyleyen kişi, amellerini her türlü şirkten arındırmalıdır.

7- Yalanı ve ikiyüzlülüğü ortadan kaldıran dürüstlük ve samimiyet: Yani kelime-i tevhidi söyleyen kişi, onu kalbinden, inanarak söylemelidir. Çünkü inanmadan sadece dille söylemek münafıklıktır, ikiyüzlülüktür.

  173 görüntülenme | 11 Kasım 2022