Soru - Cevap

Nisan yağmuru hakkında

Nisan yağmuru hakkında
Nisan yağmuru hakkında

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Nisan ayında olmamız hasebiyle toplumuz arasında yaygınlaşmış olan nisan yağmuru mübarektir, bunu vesile edinerek şifa bulmak sünnettir, peygamber bunu vasiyet etmiştir, gibi sözler kulağımıza geldi. Bunun üzerine hem hakikati beyan etmek için hem de merak edenlerin merakını izale etmek için böyle kısa bir bilgilendirmeye ihtiyaç duydum.

Doğrusu selefimizin salihlerine baktığımızda onların nisan yağmuru ile teberrük yaptıklarını veya bunu şifa vesilesi edindiğini göremiyoruz. Hatta bu konuda şer’i bir delil bulunmamaktadır. Bu hususta var olduğu iddia edilen hadisler hiçbir kaynağa dayandırılmadan neşredilmiş hadislerdir.

Allah Rasûlü Allah’ın şifa sebebi kıldığı bazı şeylerden haber vermiştir. Örneğin; çörek otu, süt, bal vb. Ayrıca şeriatta bazı şeylerin mübarek olduğunu haber vermiştir. Örneğin; Yağmur suyu, hurma, ka’be vb. Ancak bunları özellikle şifa vesilesi edinebilmemiz için bunu ifade eden sahih senetli bir rivayet bulunması gerekir. Yoksa mücerred olarak Allah Rasûlü bunu tavsiye etmiştir cümlesi bunun var olduğunu ifade etmez. Ki insan böylece Allah muhafaza bilerek veya bilmeyerek Allah Rasûlü’ne yalan isnat eder ve insanları bir bid’at’ı işlemeye davet eder vel iyazu billah.

Son olarak Abdullah bin Mübarek’in dediği gibi; “Eğer senetler olmasaydı dileyen dilediği şeyi söylerdi.”

Ebu Mervan El-Halilî 416 görüntülenme | 14 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir