Soru - Cevap

Peygamber (sav) mahşer günü şefaatçi olacak mı?

Peygamber (sav) mahşer günü şefaatçi olacak mı?
Peygamber (sav) mahşer günü şefaatçi olacak mı?

SORU

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahşerde bize şefaatçi olacak  mı?

CEVAP

Sözlükte “tek olan bir şeyi dengi veya benzeriyle çift hale getirmek; birinin önüne düşüp işini görmeye çalışmak, işinin görülmesi için birinin aracılığını istemek” anlamlarındaki şef‘ kökünden türeyen şefâat, “suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme” mânasına gelir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “şfʿa” md.; Lisânü’l-ʿArab, “şfʿa” md.). Terim olarak “kıyamet gününde peygamberlerin ve kendilerine izin verilen sâlih kulların müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunması” anlamında kullanılır. Şâfi‘ ve şefî‘ “aracılık eden, şefaatte bulunan” demektir. (DİA)

Kur’an’da şefaat ile ilgili olumlu ve olumsuz olarak birçok ayet bulunmaktadır;

“İzni olmadan O’nun huzurunda kim şefaat edebilir?” (Bakara 255)

“Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez” (Yûnus 3)

“Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başka hiçbirinin şefaate gücü yetmeyecektir” (Meryem 87)

“Allah’ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefâati fayda vermez” (Sebe 23)

“O gün Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez” (Taha 109)

“Göklerde nice melekler var ki onların şefaatleri, Allah’ın, dilediği ve râzı olduğu kimse için izin vermesi hâricinde bir işe yaramaz.”(Necm 26)

Kur’an’da ki bu ayetlerde kıyamet günü Allah’tan başka hiçbir şefaatçinin bulunmayacağı belirtilmekte, o gün şefaatin ancak Allah’ın izni ve rızasıyla gerçekleşeceği beyan edilmektedir. Genellikle olumsuz anlatımlarla başlayan ayetlerin bir kısmında istisnalar yapılmak suretiyle Allah’ın izni ve rızasına bağlı olarak hakkı benimseyenlere şefaatte bulunulacağı belirtilmektedir.

Şefaat kavramı hadislerde de yer alır;

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) rivayet ediyor; “Bir defasında:

«‒Ya Rasûlallah, Kıyamet gününde senin şefaatinle en çok mesut olacak kimdir?” diye sordum.

Şöyle buyurdular: «‒Ey Ebu Hüreyre, hadis öğrenme hususundaki hırsını gördüğüm için bu hadisi senden evvel kimsenin bana sormayacağını zaten biliyordum. Kıyamet gününde insanlardan şefaatime en çok mazhar olacak kimse kalbinden veya içinden ihlâsla “Lâ ilâhe illallah” diyen kişidir».” (Buhari)

“Kıyamet günü insanlar saf saf olur -bir rivâyete göre, cennet ehli saf saf olur-. Derken, cehennem ehlinden bir kişi cennet ehlinden birine rastlayıp:

«–Ey filan! Hatırladın mı, sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim?» der, (ve bu sûretle şefaat ister). Mü’min de o kimseye şefaat eder.

(Cehennemlik olan bir başka) kimse, cennetlik olan birinin yanına varır ve ona:

«–Hatırlıyor musun, sana bir gün abdest suyu vermiştim?» diyerek (şefaat ister. O da hatırlar) ve ona şefaat eder.

Yine cehennemlik olanlardan biri, cennetlik birisine:

«–Ey filan! Beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? Ben de o gün senin için gitmiştim» der. Cennetlik olan kimse de ona şefaat eder.” (İbn Mace)

“Kur’an okuyunuz! Çünkü o, kıyamet günü kendisiyle hemhâl olan kişilere şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim)

“Kim Allah’ın kitabından bir âyet öğrenirse kıyamet günü öğrendiği âyet o kişiyi, yüzüne gülerek karşılar” buyrulur. (Heysemi)

“Kıyamet günü Kur’an rengi uçuk bir adam gibi gelir ve (okuyucusuna):

«–Seni gece uykusuz ve gündüz susuz bırakan benim!» der.” (İbn Mace)

“Şefaatim ümmetimden büyük günah işlemiş olanlar içindir.” (Ebu Dâvud)

Hadis kitaplarında daha bunun gibi birçok hadis bulunmaktadır.

Sonuç olarak bu ayet ve hadisler bizlere kıyamet günü şefaatin olacağını göstermektedir.

İlim ve Davet 427 görüntülenme | 21 Eylül 2022


Pdf Olarak İndir