Soru - Cevap

Rafizilerin hükmü nedir?

Rafizilerin hükmü nedir?
Rafizilerin hükmü nedir?

SORU

Rafızîlerin genel olarak hükmü nedir? Özelliklede Hasan Nasrallah ve (Lübnan) Hizbullah’ın hükmü? Bilindiği gibi bunlar cihat eden insanlardır, yoksa bunlar sadece topraklarını koruyan insanlar mıdır?

CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Aslında Rafizîlerin hükmü ile ilgili soruya daha önce cevap vermiştik.

Şeyhimiz Ebu Basir Et-Tartusi (hafizehullah) bunlar hakkında şöyle demiştir; On iki imam taifesinin, Şialar içerisinde bir taife olduğunu kesinlikle bilmemize rağmen bunlar hakkında diyoruz ki; Bunlar üzerlerinde bütün irtidad hükümlerini tatbik edildiği şirk ve riddet taifesidirler. 

Ancak bizler bu dinden çıkmış taifeye intisap eden herkesi, kesin ve muayyen bir şekilde tekfir etmede duraksıyoruz.

Çünkü bu kişinin tekfirine engel olabilecek bir engelin var olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. Zira bunların içerisinde, bizim onları tekfir etmemize sebep olan küfri şeyleri kabul etmemiş veya bunlara inanmayan kimseler var olabilir. Yahut bu taifeyi eleştirmemize sebep olan şeylerden beri olma kimselerin var olma ihtimali de vardır…

Dolayısıyla şeriat kaideleri gereğince; bu tür kimseler hakkında hüküm vermede duraklamamız gerekmektedir. Allah en doğrusunu bilendir… (Eş Şiia Er Rafida Tafietü şirk ve Riddeh s. 64)

Sorunuzda bahsetmiş olduğunuz “Hasan Nasrallah’a” gelince, bu kişi iki sebepten ötürü tayini olarak İslam dininden çıkmış bir kâfirdir.

1-Bu kişi Rafızîlerin avamından birisi değildir. Bilakis Rafızîlerin önde gelen liderlerindendir. 

Şeyhimiz Ebu Basir Et Tartusi (hafizehullah) bu husus hakkında şöyle demektedir;  bunların içerisinde yer alan bir kişinin, insanları şiaya ve rafiziliğe davet eden bir kişi olması onun hakkında vereceğimiz te’vil ve mazeret kapısı daraltmaktadır. Zira mazeret, cehaletten kaynaklanır… Bununla birlikte bu cehaleti def etme imkânının olmaması, kişiyi mazeretli kılabilir...

Oysa bunların davetçileri ve Ayetullahları; meseleleri derinlemesine bilmekte ve insanları Şialığa ve Rafızîliğe çağırmaktadırlar. Yani bunlar -hakkı bilmeyen- cahil kimseler değildirler. Ayrıca bu cahilliklerini giderebilecek faydalı, sahih ilim öğrenme hususunda aciz de değildirler. Ayrıca bunların ne bir mazeretleri ve nede bir te’villeri vardır. Öyleyse bu kimselerin tayini olarak tekfir edilmeleri kaçınılmazdır.

2-Bunlar güç ve kuvvet sahibi kimselerdir. Bunlara fıkıhta; mumtenağ denilir.

Şeyhul İslam İbn-i Teymiye “Es Sarmul Meslul adlı eserinin 325 ve 326 sayfalarında şöyle demektedir; 

Mümtena kimse- kendisinin gücü ve kuvveti olamayan ve rahatlıkla emniyet güçlerinin yakalayıp getireceği kimse- tevbe ettirilmez.

Tevbe ettirilecek olan kimse ise mukteder aleyhi olan-her an tutuklanıp getirilebilecek, gücü ve kuvveti olmayan- kimsedir. Burada tevbe ettirilmenin manası; kişiye hüccet ikame edilmesidir.

Sonuç olarak bu anlatmış olduğumuz şeylerden ortaya çıkmıştır ki, kendisine yalan ve iftira ile “Hizbullah” adı takılan grubada aynı bu hüküm uygulanır. Hizbullah; Müslüman olarak gözükse de, İslam mukaddesatını müdafaa etse de küfür taifesidirler. Bu konuyu daha iyi anlayabilmen ve kavrayabilmen ayrıca Rafızîlerin iç yüzlerini görebilmen için şeyhimiz Ebu Muhammed El-Makdisi’nin “Bir Rafızî; Mescid-i Aksa’yı kurtarmak için, Muvahhid bir Müslüman’ın, bir damla kanını akıtabilir mi? Makalesini okuyunuz. Allah en doğrusunu bilendir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

Ebu Hummam Ebu Bekir bin Abdulaziz El-Eseri 387 görüntülenme | 22 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir