Soru - Cevap

Rüşvet vermenin hükmü nedir?

Rüşvet vermenin hükmü nedir?
Rüşvet vermenin hükmü nedir?

SORU

Bir şey karşılığında olsa dahi tağuta para verme hükmü nedir?

CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Öncelikle ifade etmek isterim ki senin bu sözün kapalı olup açık olmayan bir sorudur. Şayet sormak istediğin insanların çoğunun yöneltmiş olduğu “Kişinin hakkı olan bir şeyi elde etme yahut bir zulmü def etme” bağlamında halk arasında rüşvet diye isimlendirilen para vermeyi kast ediyorsan bu caizdir.

Zira bu "İki kötülükle karşı karşıya gelince daha hafif olanı işlenerek, kötülüğün büyüğü böylelikle def edilir.” Kaidesi altına giren bir durumdur. Fakat bilinmelidir ki bu parayı alan tağut ve yardımcıları için bir suht ve haramdır. Fakat soruda sorulduğu şekliyle “hakkı olan bir şeyi elde etme yahut bir zulmü def etmek” için parayı veren için aynı şey (haramlılk ve suht) söz konusu değildir. 

“Rüşvet” âlimler tarafından şöyle tarif edilir: “Hakkı iptal veya hak olan(vermen gereken) bir şeyden kaçmak yahut ta hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için ödenen/verilen şeye denir. Bu konuda Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Rüşveti alana ve verene Allah lanet etsin” Rivayet edildiğine göre Vehb bin Münebbih’e (rahimehullah): “Bütün her şeyde rüşvet haram mıdır?” Diye soruldu. Vehb bin Münebbih’e (rahimehullah) şöyle cevap verdi: Hayır… Rüşvette mekruh(haram) olan şey: “Hakkın olmayan bir şeyi elde etmek veya hakkında sabit olan(her hangi bir ceza, had) bir hakkı def etmek üzere verilendir. Fakat dinini müdafaa etmek veya malını korumak yahut ta canını korumak için verilen şey haram değildir.

Fakihlerden olan Ebu El-Leys Es-Semerkandi’de aynı görüşe katılarak bizde rüşveti böyle anlıyoruz demekte ve sözlerine şöylece devam etmektedir: “Dinini müdafaa etmek veya malını korumak yahut ta canını korumak için verilen şey rüşvet değildir. Dolayısıyla bunda bir sakınca yoktur. Bu bağlamdaki rivayetlerden biride Abdullah bin Mesud’dan gelmiştir. Rivayet edildiğine göre kendisi habeşistanda iki dirhem rüşvet vermiş ve: “Bunu alan günah kazanmıştır veren ise günah kazanmaz” demiştir. Allahtan bizleri ve seni muvaffak kılmasını niyaz ederim.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

Ebu Muhammed El-Makdisi 225 görüntülenme | 26 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir