Soru - Cevap

Seçimlere katılmanın hükmü nedir?

Seçimlere katılmanın hükmü nedir?
Seçimlere katılmanın hükmü nedir?

SORU

Allah sizleri hayırla mükafatlandırsın. Fetvalarınızdan çok faydalanıyoruz. Türk halkının % 95’i genel ve yerel seçimlere daima katılmaktadırlar. Ben bundan dolayı bu seçimlere katılan herkesi tekfir ediyorum. Şunu ifade etmek isterim ki, her bir Türk vatandaşı uzaktan yakından bu seçimler de, oy kullanmanın küfür olduğunu işitmiştir. Ayrıca zamanımız bilgi çağı ve teknoloji çağı olduğunu, her evde kuran olduğunu ve birkaç tefsir olduğu unutmamak gerekir. Aynı zamanda bütün Türk halkı bilmektedir ki, Türkiye devletinin laik bir devlet olduğu, Allah’ın şeriatının dışında hükümlerle hükmedildiğini ve bunların dışlında başka şeylerin de olduğunu,  bu devletin İslam la alakasının olmadığını bilmektedir. Bununla birlikte devlet tarafından görevlendirilmiş belamlar insanları seçimlere katılmaya çağırıyorlar ve hatta seçimlere katılmanın vacip olduğunu söylüyorlar. Ben bu konuda hatalı mıyım?

CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Evet, kardeşim sen her seçime katılan kimseyi tekfir etme konusunda hatalısın, senin yapman gereken meselenin tafsilatına inmendir. Biz her ne kadar başkanlık veya parlamento seçimlerine insanların katılmalarını nehyediyor ve bu fiilin küfür olduğunu addediyor ve Müslümanların bunlardan uzaklaşmaya çağırıyor olsak dahi ancak bizler fiilin küfrü ile failin küfrünü ayırıyoruz. İnsanlara tekfir hükmü vermeden önce özellikle failin tekfiri ve insanların umumunun tekfiri, gücü kuvveti olamayan kendilerine ulaşılabilen insanların üzerinde iyice düşünmeye ihtiyaç vardır. Şartların oluşmasına ve engellerin kalkmasına bakmak gerekir. Evet, bu sözlerimize binaen; senin insanlara başkanlık veya parlamento seçimlerine katılmak küfürdür demen de bir sakınca yoktur.

Fakat şöyle söylemen hata olur; kim seçimlere katılırsa kâfir olur. Özellikle şu günümüzde cehaletin yayıldığı, seçimlere katılanların birçoğunun İslam kisvesine büründüğü ve şeriatı tatbik edeceklerini iddia etmeleri, göz önünde bulundurulması gerekir. Seçime katılanların hakikatleri, küfre alet oldukları ve bu müesseselerin vakii ve diğer durumları insanlara gizli kalabilir.  İşte bunun için yabancı bir kimsenin evinde sadece kuran bulunması onun aleyhinde hüccetin ikamesinde yeterli olmaz.  Bu tür güncel tafsilatı olan meseleler de bu yeterli olmaz. Aynı şekilde insanların tekfiri için evlerde İslami kitapların bulunması da yeterli değildir. Çünkü seçimlere katılanların kasıtlarının ve anlayışlarının farklılığı, bu gibi meselelerde ihtimalleri doğurmaktadır. Aslında bu konuda ki en temel sorun; küfür fiilinin kastedilmesi,  bunun kasten yapılması, hata, cehil ve te’vilin ortadan kalkması için, bu meselenin(oy vermenin)hakikatini anlamak, içeriğini bilmek ve bunun küfür ameli olduğunu bilmeye bağlıdır.

Türkiye devleti laik bir devlettir. Bu benim ve senin tarafından bilinmektedir. Ancak bir kısım İslami kisvelere bürünmüş, milliyetçilik adına hareket eden şu mevcut hükümet gölgesinde insanların kafası oldukça karıştırılmaktadır. Bundan dolayı avamın ve tağamın(değersiz/kıymetsiz) insanların kafası karıştırılmıştır. Sana nasihatimiz “El İşraka Fi Sual Es-Süvaka” adlı kitabımıza bakmandır ve tam olarak soruna cevap bulman için ikinci sorunun cevabına bakmanı yeterli olur “El Cevap El Müfid Enne-l Müşareke i-l Barlemen ve İntihabatihi Munakidun Lit Tevbhid”

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

Ebu Muhammed El-Makdisi 284 görüntülenme | 21 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir