Makale

Siyer-i Nebi

Siyer-i Nebi
Siyer-i Nebi

BİSMİLLEHİR RAHMANİR RAHİM

     Hamd, tümü ile tek(bir) olan Allah’a ( Azze ve Celle ) aittir. Salat ve Selam kendisinden sonra Rasul ve nebi olmayan, Muhammed’e ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ), aline, ashabına ve kıyamete kadar O’nun yolundan gidenlerin üzerine olsun. ( Allahümme Âmin. )

 RASULÜLLAH’IN HAYATI BİZE NEYİ ÖĞRETİR?

  Öncelikle biz Müslümanlara daha sonra da tüm insanlara İhlaslı, takvalı ve ön yargısız bir şekilde öğrenip, amel ettiğimizde; Âlemlerin Rabbi olan Allah ( Azze ve Celle )’ın inşallah bizden razı olacağı 3 ana maddeyi, konuyu, kökü ve aslı öğretir. Bu 3 ana madde dinimizin en önemli sütunlarıdır. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan hatalara düşebiliriz. Bizler Allah Resulünün hayatını okuyup incelediğimiz zaman Allah ( Azze ve Celle )’nin seçmiş olduğu en hayırlı Peygamberin hayatını; İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı Ümmet’in hayatını ve yine insanlar için indirilmiş bulunan en hayırlı Risalet’in/ Din’in tarihini okuyup incelmiş oluyoruz.

1. ALLAH RASULÜ’NÜN HAYATINI TÜM AYRINTILARI İLE BİLMEK.

    Peygamber Efendimizin hayatını bütün ayrıntıları ve merhaleleri ile bilmek. Üzerinde doğru bir şekilde tefekkür ederek öğrenmek, öğrendiği ile ihlaslı ve takvalı bir şekilde amel etmek ve bu öğrenip amel ettiklerine bütün insanları davet etmek. Peki, güzel kardeşlerim; Allah Resulünün hayatını bu kadar incelemeye gerek var mı? Evet var. Çünkü:

    Resuller ve Nebiler, Allah ( Azze ve Celle ) tarafından koruma altında olduklarından dolayı tüm hayatları biz inananlar için çok önemlidir. Onların hem peygamberlik öncesi dönemlerini hem de peygamberlik sonrası dönemlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Allah’ın ( Azze ve Celle ) gönderdiği din hakkı ile anlaşılamaz, yaşanamaz ve anlatılamaz.

   Rasullah’tan önceki Resullerin, Nebilerin ve gönderildikleri toplumların kıssaları Kuran-ı Kerim’de Allah ( Azze ve Celle ) tarafından tekrar tekrar anlatılmaktadır. Bu kıssalar ( Haşa ) boşuna anlatılmamıştır. Bu kıssalarda biz müslümanların alacağı çok önemli dersler vardır. Üzerinde tefekkür ettiğimizde bu kıssaların hepsinin bir ortak payda da toplandığını görüyoruz; Tevhide, Hakk’a ve Allah’ın dinine davet edilenlerin, bu tertemiz davet karşısında tutundukları tavır ve bu tavır sonucunda Mü’min mi? Yoksa Kâfir mi? Olduklarıdır. Bundan dolayı biz Müslümanların Kuran ve Sünnet ışığında bu kıssaların vermek istediği mesajları anlamak için şüphesiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem )’in o kutlu hayatını en güzel şekilde öğrenmemiz gerekiyor.

   Yedi kat göğü ve yeri yoktan var eden, bütün kemal isimlerin ve sıfatların yegâne(tek) sahibi olan Allah ( Azze va Celle ) şöyle buyurmaktadır;

   Andolsun, Allah’ın Rasulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.…Peygamber size neyi verdi ise onu alın. Size neyi yasakladı ise ondan kaçının…   Deki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.Allah Rasulü ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurmaktadır;

   Canımı elinde tutana yemin olsun ki sizden biriniz, ben ona babasından,  çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadıkça ( tam bir şekilde ) iman etmiş olamaz.Değerli kardeşlerim; Bu konuda birçok Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif bulunmaktadır. Hepsini buraya almamıza hem imkânımız hem de zamanımız el vermemektedir. Ayetlerden ve Hadislerden anlaşılan odur ki; Hz. Muhammed’e ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) tabi olmak ( uymak ) ve hayatımızı O’nun hayatı gibi yaşamak ( yaşamaya çalışmak ) zorundayız.

    Mülkünde ortağı ve şeriki olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah ( Azze ve Celle ) Rasulü Hz. Muhammed ‘i ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) bize göndermek ile Rasuller ve Nebiler silsilesini sonlandırıp, iradelerinden bir tanesini daha dilediği şekilde yerine getirmiştir.

   Hay ve Kayyum olan Allah ( Azze ve Celle ) bir Ayeti Kerimesinde şöyle buyurmaktadır:

Muhammed ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ), erkeklerinizden hiçbir kimsenin babası değildir. Fakat Allah’ın Rasulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah ( Azze ce Celle ) her şeyi çok iyi bilendir.     Değerli kardeşlerim; Ayet-i Kerime’den de açıkça anlaşıldığı gibi son Peygamberde gelip geçti. Başka bir Rasul ve Nebi gelmeyecek bundan dolayı biz mü’minlerin  telafisi mümkün olmayan bir pişmanlığı düşmemek için Allah ( Azze ve Celle )’nin Rasulünün Siyerini  doğru anlamamız gerekiyor. Çünkü;

SİYER; SÜNNETİN AÇIKLAMASI, SÜNNET; İSE KURAN’IN AÇIKLAMASIDIR.

Âlemlerin Rabbi olan Allah ( Azze ce Celle ) ’ nin biz kullarından neler istediğini, nasıl davranmamız gerektiğini, Dünya ve Ahiret saadetini nasıl elde edeceğimizi, nasıl iman edeceğimizi… Vs. Tüm bu soruların cevabı, Rabbimizin son kitabı olan Kuran-ı Kerim Azim-i Şan’da yazmaktadır.

1-    Kuran-ı Kerim Evrenseldir. ( Tüm insanlığa gönderilmiştir.)

2-    Kuran-ı Kerim’in dili Arapçadır. ( Her toplumun farklı bir dili var.)

3-    Akideye, İbadetlere, Hukuka, Muamelata… Vs. Ait ayetlerin açıklanması gerekiyor.( Örnek verecek olursak, Kuran-ı Kerim; Zekâttan, Namazdan, Cezalardan, Akideden, İmandan, İhsandan… Vs. bahseder. Bunların nasıl ve ne şekilde olması lazım? )

4-    Âlemlerin Rabbi olan Allah ( Azze ve Celle )’ nin biz insanlara gönderdiği Kitabın temsilde hata olmasın elbette bir kılavuzu olması gerekir. Uygulanabilirliği olması gerekir.

5-    Kuran-ı Kerim her insanın okuyup, okuduğunu gelişi güzel anlatacağı (Haşa) basit bir kitap değildir.

Tüm bu maddeleri ve daha fazlasını en doğru şekilde anlamak, yaşamak ve anlatabilmek için Allah Resulünün Hayatını ve Davetini öğrenmemiz gerekiyor. Âlemlerin Rabbi olan Allah ( Azze ve Celle )’ den temennim biz inanan kullarına O kutlu peygamberin HAYATINI VE DAVETİNİ hakkı ile öğrenmeyi ve yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Allahümme Âmin

TAVSİYE KİTAP: PEYGAMBERİMİZİN HAYATI VE DAVETİ

YAZAR: SAFİYYURRAHMAN MÜBAREK FURİ

YAYINEVİ: RİSALE

Ve Ahiri De’vene Enil Hamdulillehi Rabbil Âlemi

[1] Ahzab: 21

[2] Haşr: 7

[3] Al-İ İmran: 31

[4] Buhari, İman: 14-15

[5] Ahzab: 40

Abdurrahman Yüzgeç 375 görüntülenme | 09 Ekim 2021


Pdf Olarak İndir