150 SORU-CEVAPLA TEVHİD GERÇEĞİ

Tevhidin kaç kısmı vardır ve her piri ne anlama gelmektedir?

Tevhidin kaç kısmı vardır ve her piri ne anlama gelmektedir?

Tevhid üç kısma ayrılır. Alimlerin, Kitap ve Sünnetteki nasları incelemeleri sonucu ortaya konmuş olan bu üç kısım şunlardır:

1- Rububiyet Tevhidi: Allah Teala'yı fiillerinde birlemektir. Mesela hükümranlık, yaratma, rızık verme, yasatma, öldürme, fayda sağlama, zarar verme gibi...

2- Ulûhiyet Tevhidi: İbadette, itaatte ve teslimiyette Allah Teala'yı birlemektir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve dua etmek gibi...

3- İsim ve sıfat Tevhidi: Allah Teala'nın hem bizzat kendisinin kendi Zatını hem de Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in O'nu adlandırdığı isimlerin ve yine hem kendisinin kendi Zatını nitelendirdiği hem de Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in O'nu nitelendirdiği sıfatların tümünde mutlak kemale sahip olduğuna inanıp tahrif, ta'til, tekyif ve temsile sapmadan Allah Teala'yı birlemektir: "O'nun dengi/benzeri hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir, her şeyi görür."(Şûra, 11)


  488 görüntülenme | 11 Kasım 2022