150 SORU-CEVAPLA TEVHİD GERÇEĞİ

Tevhidin önemini ifade eden hadisler nelerdir?

Tevhidin önemini ifade eden hadisler nelerdir?

Tevhidin önemini ifade eden pek çok hadis vardır. Bunların bazıları şunlardır: 

1- Ebu Hureyre (radıyallahu anh)'tan şöyle rivayet edilmiştir: Bir keresinde, "Ey Allah'ın Rasûlü! Kıyamet günü insanlar içerisinde senin şefaatinle en çok bahtiyar olacak kişi kimdir?" diye sordum. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

"Ey Ebu Hureyre! Hadise olan düşkünlüğünü gördüğüm için bu konuyu bana senden önce hiç kimsenin sormayacağını tahmin etmiştim. Kıyamet günü insanların içinde şefaatimle en çok bahtiyar olacak kişi, içinden gelerek samimi bir şekilde 'La ilahe illallah' diyen kimsedir. " (Buhari, 6570)

2- Bitâka hadisi: Bu, büyük sahabî Abdullah b. Amr b. el-As (radıyallahu anh)'ın Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'den rivâyet ettiği şu hadistir: 

"Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde ümmetimden bir kişiyi ayıracak ve onun önüne (günahlarının yazılı olduğu) doksan dokuz amel defteri açacaktır. Her bir defter göz alabildiğine uzanacaktır. Sonra Allah ona, 'Bunlar içerisinde kabul etmediğin bir şey var mı? Amelleri kaydeden yazıcı melekler sana bir haksızlık yapmışlar mı?' diye soracak. O kişi, 'Hayır ya Rabbi!' diye cevap verecek. Sonra Allah, 'Peki, bir özrün/mazeretin var mı?' diye soracak. O kişi yine, 'Hayır ya Rabbi!' diye cevap verecek. Bunun üzerine Allah Teâlâ şöyle buyuracak: 'Evet, özrün yok, ama katımızda pek güzel bir amelin var ve bugün sana asla haksızlık edilmeyecek.' Derken üzerinde 'Eşhedu en Lâ ilâhe illallah ve Eşhedu Enne Muhammede'r Rasûlullah / Şahitlik ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O'nun kulu ve rasûlüdür' yazılı bir kâğıt parçası (bitâka) çıkarılacak. Allah Teala o kişiye, 'Tartının başına geç' diyecek. O kişi de 'Ya Rabbi! Onca defterin yanında şu kağıt parçası nedir ki?!' diyecek. Allah Teala, 'Sana asla haksızlık edilmeyecek' buyuracak. Derken (günahların yazılı olduğu) defterler bir kefeye, kağıt parçası da diğer kefeye konulacak ve neticede defterlerin konulduğu kefe yukarı kalkacak ve kağıt parçası ağır basacaktır. Zira Allah'ın adının yanında hiçbir şey ağır basamaz. " (Tirmizi, 6239; İbn Mace, 4300)

  189 görüntülenme | 09 Kasım 2022