Soru - Cevap

TOKİ'den ev almak caiz midir?

TOKİ'den ev almak caiz midir?
TOKİ'den ev almak caiz midir?

SORU

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu. TOKİ’den ev almak caiz mi?

CEVAP

Aleykumselam ve rahmetullah,

Öncelikle TOKİ’nin sattığı evlerden alma konusu, TOKİ’nin müşteriyle yaptıkları satım anlaşmasındaki maddeler ile ilgilidir. Ve bu maddelerin bazıları mahzurludur;

Birinci mesele; Enflasyon farkının borca yansıtılmasıdır. Bu konuda Ulemanın görüşleri şöyle özetlenebilir;

Maliki Mezhebine göre borç paranın aynıyla geri ödenmesi lazım gelir. Ancak paranın kıymet değişimi üçte bir oranında veya fazla olursa o zaman kıymet değişimine itibar edilir ve para misli kıymette geri ödenmesi gerekir. Zira iki taraftan biri için haksız bir zarar söz konusu olmuştur.

Hanbeli Mezhebinden İbn Kudame el Makdisi şöyle der: “Ziyade (fazla ödeme) şart koşulmuş olan her borç haramdır. Bunda ihtilaf yoktur.”

İbn Munzir şöyle der: “Alacaklıya bir ziyade veya hediye şart koşan borcun ribâ (faiz) olduğu hususunda (ulema) icma etmiştir.”

Özetle şöyle diyebiliriz; Borcun ödemesi esnasında alınan enflasyon farkı cumhura göre faizdir ve haramdır.

İkinci mesele ise; Toki’nin resmi sitesinde paylaştığı “Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.” maddesidir.

Burada anlaşmaya konulan şart, fıkhi olarak sorunludur. Çünkü  İslam fıkhında bir malı almak üzere anlaşma yapan kişinin aldığı mal/eşya üzerinde tasarruf hakkı olmalıdır. İslam fıkhına göre kişinin mal üzerinde tam tasarruf hakkına sahip olması akdin geçerli olması için şarttır. Bu madde ile yapılan anlaşma fasid/geçersiz olmaktadır.

Hulâsa; Enflasyon artışı ana borç paraya ilave etmek ve bu ziyadeyi borç sözleşmesinde şart koşmak faiz ve haramdır. Ayrıca satılan daireyi teslim etmeme şartı da caiz değildir.

İlim ve Davet 3914 görüntülenme | 19 Eylül 2022


Pdf Olarak İndir