Soru - Cevap

Traş olan kişi zilhicce ayında kurban kesebilir mi?

Traş olan kişi zilhicce ayında kurban kesebilir mi?
Traş olan kişi zilhicce ayında kurban kesebilir mi?

SORU

Selam aleyküm Tras olan kişi zilhicce ayında kurban kesebilir mi?

CEVAP

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur;

“Kimin kesecek bir kurbanı varsa, Zilhiccenin hilali yenilenince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından bir şey al­masın.” (Müslim, Edâhî 39-42)

Saçı almaktan kasıt; tıraş olmak, saç kısaltmak veya yolmak sure­tiyle vücudun baş, sakal, bıyık, kasık ve koltuk gibi yerlerindeki kılları temizlemektir.

“Hadisin zahiri ifadesine göre, kurban bayramında kurban kesmek isteyen bir kimsenin, Zilhiccenin ilk gününden itibaren, kurbanını kesinceye kadar vücudundaki kıllarını kesip kısaltması ya da tıraş etmesi ve tırnaklarını kes­mesi yasaklanmıştır.

Ulema, Zilhicce ayı girdikten sonra, kurban kesmek isteyen kimsenin saç ve tırnaklarını kesip kesemeyeceği hususunda ihti­lâf etmişlerdir. 

Saîd b. Müseyyeb, İmam Ahmed, İshak, Dâvûd Zahirî ile Şâfiîler'den ba­zılarına göre kuşluk vakti o hayvanı kurban edinceye kadar kıl ve tırnak­larından bir şey almak haramdır. 

İmam Şafii’ye göre haram değil mekruhtur. 

İmam Ebu Hanife mekruh ol­madığı görüşündedir. 

İmam Mâlik bir rivayette mekruh, diğer bir rivayette mekruh olmadığını söylemiştir.

Haramdır diyenler bu hadis ile istidlal etmişlerdir.

Mekruh diyenlerin delili Aişe (radıyallahu anha) hadisidir. Hadiste Aişe (radıyallahu anha); "Ben Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Mekke'ye göndereceği kurbanların gerdanlık iplerini bükerdim. Sonra kendisi gerdanlığı takar, o hayvanı hareme gönderirdi" demektedir.

İmam Şafii: "Hareme kurban göndermek, kurban kesmek istemekten daha büyük iştir. Bundan dolayı hadis, bu gibi şeylerin haram olmadığına delâlet eder" demiş. Nehy hadîslerini keraheti tenzihiyyeye hamletmiştir.

Saîd b.  Müseyyeb; Buradaki mekruhluk, kurban kesecek olan kimseler içindir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; kurban kesecek kişi vücudundaki kılları alması keseceği kurbana herhangi bir zararı olmamaktadır. Kişi burada kendisi ile ilgili yapması gereken bir sünneti terk etmiştir.

İlim ve Davet 231 görüntülenme | 09 Ağustos 2022


Pdf Olarak İndir